Gå til innholdet

Håndverksgruppen består av landets beste og mest solide malermesterbedrifter

RISANGER LOGO LIGGENDE

Risanger & Sønn AS

Svehaugstemmen 6, 5535 Haugesund
Malermesterfirma Risanger & Sønn as er Norges eldste familieeide malermesterfirma. Vi ble etablert i 1912, som viser at Haugalandets befolkning har vist oss tillitt i over 100 år. Det har gitt en stabil og strukturert bedrift med et solid omdømme i bransjen.

Risanger & Sønn AS leverer tjenester innen:
- Maling og tapetsering
- Gulvarbeid (inkl. våtromsmembraner, gulvbelegg, epoxy og tepper m.m.)
Vårt sparkel- og malerarbeid går i stor grad maskinelt, som sikrer en effektiv og stabil leveranse.
Vi utfører alle typer malerarbeid, fra små private rehabiliteringsjobber, forsikringsjobber, til store industriprosjekter.

Vi er og en betydelig aktør på Haugalandet innen gulvlegging. Vi tilbyr løsninger i samsvar med kundens behov og budsjett, både til privat og bedrift. Våtrom er et område vi jobber mye med og arbeidet gjennomføres i samsvar med de retningslinjer og godkjenninger som gjelder.


Vi holder til på Svehaugstemmen 6 i moderne lokaler i Viking Håndverk & Kompetansesenter.

Som godkjent lærlingbedrift lar vi vår årelange kompetanse gå over i nye fagfolk.

Faglig tilknytning:
- Offentlig godkjent Mesterbedrift
- Rogaland Maler- og Byggtapetsermesterlaug
- Haugesund Håndverkerforening (HF)
- Haugesundsregionens Næringsforening (HN)
- Malermesterens Landsforbund (MLF)
- Byggenæringens Landsforening (BNL)
- Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
- Startbank
- Miljøfyrtårn
- Tariffavtale med fellesforbundet
- Godkjent opplæringsbedrift
- Medlem HG Håndverksgruppen

Følg oss på linkedin

De fleste av våre medlemsbedrifter er tilknyttet Startbank

Det er et krav at alle våre medlemsbedrifter er miljøfyrtårnsertifisert

Håndverksgruppen
Telefon: 915 26 532
Post- og besøksadresse:
Brobekkveien 115 A, 0582 Oslo
© 2020 Håndverksgruppen